Algemene voorwaarden

PARK Skateboards, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot parkskateboards.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

PARK Skateboards behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.Beperkte aansprakelijkheid

PARK Skateboards spant zich in om de inhoud van parkskateboards.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op parkskateboards.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PARK Skateboards.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op parkskateboards.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met PARK Skateboards.Voor op parkskateboards.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PARK Skateboards nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PARK Skateboards.

Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PARK Skateboards, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contactgegevens


Mail: Info@parkskateboards.comschrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf up to date
×